Skip to main content

Fortællingen om PileByg starter ude i vores klimaskove. De er grundlaget for vores virke. Vores produktion er naturbaseret – og den starter i det øjeblik vi høster af de hurtigtvoksende piletræer, der vokser på markerne omkring vores to Herregårde, Villerup og Hvidstedgaard Hovedgaard.

Produktionen er 100% dansk, og dyrkning og forarbejdning sker med respekt for flora, fauna, vores medarbejdere og de kulturhistoriske bygninger, der udgør de fysiske rammer for vores forarbejdning af piletræerne. Eksempelvis er Villerup Hovedgaard præmieret af både Realdania og Hjørring Kommune for god og bæredygtig arkitektur.

Se filmen om PileByg og Villerup Hovedgaard her.

De første træer i PileByg blev plantet helt tilbage i 1988.  Vores erfaring med naturbaserede løsninger er således 27 år ældre end FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. De blev først vedtaget i New York i 2015. De bliver ofte benævnt som de 17 SDG’er – Sustainable Development Goals. Vi har udvalgt 9 SDG’er, som er meningsfulde og relevante for vores virke. Implementeringen af Verdensmålene til hverdagsmål er blandt andet omsat til PileBygs DOGME for støjhegn og støjskærme.

DOGMET definerer, at et støjhegn ikke kun skal løse støjproblemet, men også tage hensyn til omverdenen, eksempelvis dem, der skal se på et støjhegn. Klimabelastningen skal indregnes og miljøhensyn i øvrigt.

#1 ABSORBERENDE

Støjen skal absorberes, ikke kun isoleres. Støjen skal lægges ’død’ og absorberes af skærmen, så støjen ikke sendes videre ud i ”landskabet”. Mange konventionelle støjskærme reflekterer typisk støjen.

 #2 SKÆRMENDE

Skærmen er mere end en løsning på støj; den er grøn og levende i sit udtryk, og den skærmer landskab og bymiljø fra vejens stål,       beton og asfalt-jungle.

#3 KLIMA-VENLIG

Vores støjskærme er produceret med lavest mulige CO2-fodaftryk og har entydige miljøfordele; eksempelvis minimalt brug af miljøbelastende stoffer som trykimprægnering, stål og aluminium;

#4 LIVSCYKLUS                           

Skærmens kvaliteter skal ses i et samlet livscyklus-forløb – og tage afsæt i en styring, hvor man vurderer produktet på basis af dets samlede levetid; købesum, vedligeholdelsesudgifter og levetid skal vurderes samlet.

#5 DESIGNET

Støjafskærmning skal tænkes som god arkitektur; have en designmæssig kvalitet og tilpasses de lokaliteter, hvor de opsættes; de skal være gode naboer for de mennesker og byggede miljøer, hvor de placeres.