Skip to main content
støjskærm i pil

STØJISOLATION – OG ABSORPTION!

Støjskærme

Ring eller skriv for rådgivning eller et tilbud. Vi sidder klar på telefon 98 96 20 71. Vi leverer CE-certificerede løsninger, der sikrer en optimal dæmpning af støjen – og på smukkeste vis. På denne side finder du en introduktion til støjskærms-typer –  og vi har en enkel oversigt på pris i vores webshop her.

Naturskærmen

67% lavere klimaaftryk end konkurrerende støjskærme. Samtidig er Naturskærmen en unik, grøn mulighed for på æstetisk vis at skærme mennesker og natur mod moderne vejanlæg, udført i asfalt, stål og beton. Skærmen findes med et bredt udvalg af facader: levende pil, der skifter farve med årstiden, eller afbarket og varmebehandlet pil, der patinerer og bliver stålgråt. Designet med de flettede facader i rå stammer er udviklet af PileByg, og blåstemplet ved at blive type-beskrevet af Vejdirektoratet som NATURSKÆRMEN. Den kan kombineres med gængse løsninger som transparente facader – eller støjhegn bygget i stål og træ. PileBygs støjskærme er præmieret med DEN DANSKE DESIGNPRIS. PileBygs støjskærme fås også som PREFAB, så montering er hurtig og effektiv. Vi står klar til at hjælpe igennem hele processen, fra valg af den bedste løsning til færdig levering og montering. Facaderne kan kombineres efter ønske; de er ikke konstruktionsbærende, det er rammerne. Selve kernen af støjdæmpende stenuld er selvbærende. Alle skærme er CE-certificeret i henhold til EN 14388 Leveres som prefab-elementer eller til fleksibel montering. Vi tilbyder fri besigtigelse on site.

Tysk kvalitet. Fahlenkamp har mere end 150 års erfaring med trækonstruktioner og laver nogle smukke støjskærme med træ af høj kvalitet. Takket være deres mange års erfaring med træ har de fundet en usynlig og effektiv måde at lede fugt væk fra træet så deres støjskærme kræver minimalt til ingen vedligeholdelse. Deres ældste skærm står stadig flot og smukt hvor den blev sat op for mere end 25 år siden, og regnes med at stå godt de næste mange år. Fahlenkamp støjskærme kan produceres med fyr, lærk, douglas, eg, bilinga, og andre FSC-certificeret træsorter. Alt Fahlenkamp producerer er lavet i Tyskland med høj kvalitetskontrol på alle dele af støjskærmen. Læs mere om den klassiske træstøjskærm fra FAhlenkamp her.

Klimaskærmen er en støjskærm med indbygget LAR-funktion (Lokal Afledning Af Regnvand). Den er designet til at håndtere skybruds-problemer, eksempelvis regn fra byens tage, der kan ledes ned i skærmens kerne, hvor vandet opmagasineres og fordamper.

Klimaskærmen er bygget efter PileBygs CE-certificerede princip for naturstøjskærme – og den isolerer og absorberer derfor støj som en gængs støjskærm.  LAR-løsninger er normalt pladskrævende og/eller skal placeres under terræn. Klimaskæmren er derfor en ideel løsning i den tætte by.  Skærmen kan samtidig indtænkes som byfornyelse – læs mere om klimaskærmen her

LCA er nøglen til god økonomi. En støjskærm skal være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig

Naturskærmene har et 67% lavere klimaaftryk end konventionelle støjskærme, dokumenteret af SWECO, og de kræver minimalt eller intet vedligehold. Skærmens statik er kalkuleret på basis af stål og akacia i en sandwich-konstruktion, hvor facaderne patinerer med naturens ynde. Hele stammer patinerer anderledes end skåret træ; eksempelvis vil planker og lameller, hvor træet er skåret til (træfibrene er skåret over/åbnet), få revner og sprækker, der kalder på træbeskyttelse. Pilestammerne har en ubrudt overflade og ingen afkortede træfibre. Derfor patinerer og ældes de smukt, uden brug af kemikalier.

Generelle specifikationer

01

CE-mærkede iht DS/EN 14-388 (krav om CE-mærkning af støjskærme trådte i kraft i 2007).

02

Udviklet til at isolere og absorbere støjen – en optimal kombination for støjdæmpning. Støjen reflekteres ikke.

03

67% lavere klimaaftryk end  konventionelle støjskærme, beregnet af SWECO. Produceret i 100% genanvendelige materialer.

04

Ingen udgifter til rengøring, træbeskyttelse eller kemikalier til fjernelse af graffiti.

05

Facader i levende og tør pil ældes naturligt med naturens ynde – og bliver kun smukkere med tiden.

06

+26 til +36 års forventet levetid på alle komponenter anvendt afhængig af type.

Den mest effektive støjdæmpning af udendørs støjproblemer ved veje, jernbaner og industriområder er opstilling af en støjskærm/et støjhegn.

Placeringen af en støjskærm vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, vej eller bane. Det er imidlertid vigtigt at placere støjskærmen så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt. Herved opnås den største støjdæmpning vha. støjskærmen.

Støj måles i enheden dB(A). Støjniveauet på en hovedvej i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten. En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet. Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let opnåelig med en ROCKWOOL® stenuldskerne. Støjdæmpning eller lyddæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. En støjskærm må ikke tillade lyden at passere igennem skærmen. Det er dog så godt som umuligt at opnå en 100% lydtæt støjskærm. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjskærmen, er ubetydelig i forhold til den støj, som passerer over støjskærmen.

Støjen, som passerer igennem skærmen, må pr. definition ingen effekt have på den

totale dæmpning. Støjisolationen (reduktion af støj igennem skærmen) skal være ca. 10 dB(A) højere end skærmvirkningen (den totale dæmpning). Med andre ord, hvis man totalt ønsker at reducere støjen med 10 dB(A), skal støjen, som passerer igennem skærmen, reduceres med minimum 20 dB(A).

Foruden at dæmpe støjen på egen grund, er det vigtigt ikke at tilføje naboer/genboer ekstra støjgener som følge af lydreflektioner. Hvis lyden kastes tilbage fra støjskærmen, skal den lægges til det støjniveau, som allerede findes hos nabo/genbo. Det betyder ofte en forøgelse på ca. 3 dB(A), hvilket umiddelbart ikke lyder voldsomt, men i realiteten opfattes det, som en fordobling af trafikken.

Dokumenterede målinger viser en støjabsorption på 95%. Det vil sige; støjen kastes ikke tilbage, men dæmpes i skærmen.

PREFAB støjhegn CLASSIC

Bygherre: Grundejerforeningen Skejbygaard

Støjskærm CLASSIC facade i afbarket pil og lærkelamel // 420 m2 // Monteret 2021

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Statens Vegvesen, Sandnes, Norge.

Naturskærm med facader i barket pil // 735m2 // Monteret i 2011

støjskærm støjhegn infrastruktur

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Vestfold Krematorium

Naturskærm med facade i barket pil og levende pil // 625m2 // Monteret i 2010

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Privat Boligforening, Nyvangen Ballerup

Naturskærm med facade i barket pil og klatreplanter // 280 m2 // Monteret i 2000

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Kyrkbyskolan, Göteborg Kommune

Naturskærm med facader i barket pil kombineret med transparent løsning // 321 m2 // Monteret i 2012

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Vejle Erhvervshavn, Vejle Kommune

Naturskærm med facader i afbarket pil // 471 m2 // Monteret i 2023
Læs mere her

PRINTBAR MATERIALE

Download information her

Download produktblad her

VALG AF PIL

Dansk træ fra klimaskove