Skip to main content

Pileanlæggene ved Nr. Lyngby modstod stormen Malik – og skræntfoden forblev hel. Det første anlæg blev sat i 2018 – og der er således fortsat gode erfaringer med denne type biologisk kystsikring – pileanlæg med faskiner gravet ned i stranden. Princippet tager afsæt i et princip som har været anvendt igennem generationer i Holland.

TV NORD rapporterede fra Nr. Lyngby efter stormen og indslaget kan ses her

Nr. Lyngby mandag den 31. januar 2022 – efter Malik. Skrænten står ubeskadiget.

Læs mere om naturbaserede løsninger her