støjskærm i pil

STØJISOLATION – OG ABSORPTION!

Støjhegn

Ring eller skriv for rådgivning eller et tilbud. Vi sidder klar på telefon 98 96 20 71. Vi leverer CE-certificerede løsninger, der sikrer en optimal dæmpning af støjen. Du kan også bestille i vores webshop her.

Naturskærmen – præmieret design

Naturskærmen er en unik mulighed for at skærme mennesker og natur mod det asfalt, stål og beton, som moderne vejanlæg nødvendigvis må være gjort af. Støjhegnet findes med et bredt udvalg af facader: levende pil, der skifter farve med årstiden, eller afbarket og varmebehandlet pil, der patinerer og bliver stålgråt. Designet med de flettede facader i rå stammer er udviklet af PileByg, og blåstemplet ved at blive type-beskrevet af Vejdirektoratet som NATURSKÆRMEN. Den kan kombineres med gængse løsninger som transparente facader – eller støjhegn bygget i stål og træ. PileBygs støjhegn er præmieret med DEN DANSKE DESIGNPRIS.

Levering og montering af støjhegn og støjskærme

Vi står til rådighed med hjælp i hele processen, fra valg af den korrekte løsning til færdig levering og montering. Afhængig af kravet til støjhegnets placering og levetid leveres støjhegnet som en BASIC + eller CLASSIC støjhegn. Facaderne kan kombineres efter ønsket design; facaderne er ikke konstruktionsbærende, det er rammerne. Selve kernen af støjdæmpende stenuld er selvbærende. Alle skærme er CE-certificeret i henhold til EN 14388 Leveres som prefab-elementer eller til fleksibel montering.

LCA er nøglen til god økonomi. Et støjhegn skal være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig

Naturskærmene kræver minimalt eller intet vedligehold. Støjhegnets statik er kalkuleret på basis af stål og akacia i en sandwich-konstruktion, hvor facaderne patinerer med naturens ynde. Hele stammer patinerer anderledes end skåret træ; eksempelvis vil planker og lameller, hvor træet er skåret til (træfibrene er skåret over/åbnet), få revner og sprækker, der kalder på træbeskyttelse. Pilestammerne har en ubrudt overflade og ingen afkortede træfibre. Derfor patinerer og ældes de smukt, uden brug af kemikalier.

En klog og ekstensiv vedligeholdelsesstrategi er eksempelvis både økonomisk besparende og miljømæssigt bæredygtig; og, et ganske fint eksempel på, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtighed er omsat til praksis; og samtidig vejen til god økonomi på et støjhegnsprojekt.

Generelle specifikationer

01

CE-mærkede iht DS/EN 14-388 (krav om CE-mærkning af støjskærme trådte i kraft i 2007).

02

Udviklet til at isolere og absorbere støjen – en optimal kombination for støjdæmpning. Støjen reflekteres ikke.

03

Udført i miljømæssigt bæredygtigt design, produceret i 100% genanvendelige materialer.

04

Ingen udgifter til rengøring, træbeskyttelse eller kemikalier til fjernelse af graffiti.

05

Facader i levende og tør pil ældes naturligt med naturens ynde – og bliver kun smukkere med tiden.

06

+26 til +36 års forventet levetid på alle komponenter anvendt afhængig af type.

Den mest effektive støjdæmpning af udendørs støjproblemer ved veje, jernbaner og industriområder er opstilling af en støjskærm/et støjhegn.

Placeringen af en støjhegn vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, vej eller bane. Det er imidlertid vigtigt at placere støhegnet så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt. Herved opnås den største støjdæmpning vha. støjhegnet.

Støj måles i enheden dB(A). Støjniveauet på en hovedvej i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten. En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet. Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let opnåelig med en Lapinus® stenuldskerne (en del af Rockwool koncernen). Støjdæmpning eller lyddæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. Et støjhegn må ikke tillade lyden at passere igennem støjhegnet. Det er dog så godt som umuligt at opnå et 100% lydtæt støjhegn. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjhegnet, er ubetydelig i forhold til den støj, som passerer over støjhegnet.

Støjen, som passerer igennem støjhegnet, må pr. definition ingen effekt have på den

totale dæmpning. Støjisolationen (reduktion af støj igennem støjhegnet) skal være ca. 10 dB(A) højere end støjhegnvirkningen (den totale dæmpning). Med andre ord, hvis man totalt ønsker at reducere støjen med 10 dB(A), skal støjen, som passerer igennem støjhegnet, reduceres med minimum 20 dB(A).

Foruden at dæmpe støjen på egen grund, er det vigtigt ikke at tilføje naboer/genboer ekstra støjgener som følge af lydreflektioner. Hvis lyden kastes tilbage fra støjhegnet, skal den lægges til det støjniveau, som allerede findes hos nabo/genbo. Det betyder ofte en forøgelse på ca. 3 dB(A), hvilket umiddelbart ikke lyder voldsomt, men i realiteten opfattes det, som en fordobling af trafikken.

Dokumenterede målinger viser en støjabsorption på 95%. Det vil sige; støjen kastes ikke tilbage, men dæmpes i støjhegnet.

PREFAB støjhegn CLASSIC

Bygherre: Grundejerforeningen Skejbygaard

Støjskærm CLASSIC facade i afbarket pil og lærkelamel // 420 m2 // Monteret 2021

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Statens Vegvesen, Sandnes, Norge.

Naturskærm med facader i barket pil // 735m2 // Monteret i 2011

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Vestfold Krematorium

Naturskærm med facade i barket pil og levende pil // 625m2 // Monteret i 2010

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Privat Boligforening, Nyvangen Ballerup

Naturskærm med facade i barket pil og klatreplanter // 280 m2 // Monteret i 2000

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Kyrkbyskolan, Göteborg Kommune

Naturskærm med facader i barket pil kombineret med transparent løsning // 321 m2 // Monteret i 2012

PRINTBAR MATERIALE

Download information her

Download produktblad her

VALG AF PIL

Dansk træ fra klimaskove