Skip to main content
støjskærm i pil

STØJISOLATION – OG ABSORPTION!

Støjhegn

Ring eller skriv for rådgivning eller et tilbud. Vi sidder klar på telefon 98 96 20 71. Vi leverer CE-certificerede løsninger, der sikrer en optimal dæmpning af støjen. Du kan også bestille i vores webshop her.

Støjhegn i bæredygtigt træ

Første krav til et støjhegn – uanset om bygherre er en privat boligejer eller Transportministeriet – er, at det yder en effektiv dæmpning af støjen. Det er her afgørende, at skærmen både isolerer og absorberer støjen. Samtidig skal konstruktionen være gennemtestet og konstrueret til at være et sikkert design, der efter montering, ikke kan vælte eller udgøre en risiko for omgivelserne. Det gælder uanset om man vælger en BYG-SELV løsning eller en professionel montør.

En lang levetid og et minimalt vedligehold er ligeledes gode egenskaber at være opmærksom på. Hold her øje med om støjhegnet er CE-certificeret. Det sikrer nemlig, at de oplyste tekniske egenskaber er pålidelige, eksempelvis om støjhegnet dæmper støjen i henhold til det oplyste. Som køber er man også altid bedre stillet, når man har investeret i et CE-certificeret produkt.

Mens de tekniske egenskaber altid er de første og vigtigste parametre, så er støjhegnets design og bæredygtighed ikke desto mindre tilsvarende vigtige for alle produkter, der kommer fra PileByg. FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed er hos omsat til hverdagsmål. De findes nedsat i et DOGME vi har udarbejdet som værdigrundlag for vores virke. Find dem her.

Støjhegn til erhverv

Vi har i mere end 30 år arbejdet med udvikling og forarbejdning af produkter baseret på klimaskov (piletræer). Vores støjhegn har i dag fået sin helt egen branchebetegnelse: naturstøjskærmene. Vi leverer støjhegn tilpasset behovet hos såvel den private husejer og sommerhusejer, som den offentlige bygherre, der skal skærme støjen fra store infrastrukturanlæg.

Vi har en mangeårig erfaring i at levere samme design, finish og kvalitet til den private villavej som til motorvejen, ved netop at tilpasse funktionalitet og tekniske egenskaber efter det, de to typer af anlæg hver især kræver.

Dette er også afgørende for at sikre det, som vi kalder demokratiske priser. Det vil sige, at med en mere enkel teknik til mindre støjhegn, så kan private også få råd til at sikre sig fred og ro i haven.

Vores klienter i ind- og udland udgør derfor en bred gruppe af meget forskellige aftagere. Vi har som et af vores første projekter leveret en stadig meget smuk støjskærm til Boligforeningen Nyvangen i Ballerup, og som et af de seneste medvirket til at give den nye indfaldsvej ved Silkeborg – Nordskovvej – en smuk løsning på støjdæmpning.

Vores demokratiske priser på støjhegn er opnået ved at tilpasse materialeforbrug og monteringsteknik til behovet hos den enkelte klient. En have behøver ikke samme fundament og statik som det støjhegn, der bliver leveret til et stort projekt langs en motorvej. Vores klienter i ind- og udland tæller Stat og Kommuner, Industri, boligforeninger, Institutioner, og fonde.

Naturskærmen – et præmieret design

Naturskærmen giver en unik mulighed for at skærme mennesker og natur mod det moderne vejanlæg, der nødvendigvis må være gjort af stål, beton og asfalt.

Det valgte design kan varieres, og vi har et fleksibelt udvalg af facader. Facaden på en naturstøjskærm kan være levende pil, der står som en hæk og skifter farve med årstiden. Den kan være udført i afbarket pil, der er flettet over stålrør, hvor den blanke pil (uden bark) patinerer og bliver blank og grå, lidt i lighed hårdtræshavemøbler. Det kan også være en facade i rå pil med barken bevaret – de ældes med et mere naturligt udtryk, der falder ind i omgivelser, som hvis man stod i skov og natur.

Designet med de flettede facader i stammer fra klimaskov (piletræer) er udviklet af PileByg og blåstemplet ved at blive type-beskrevet af Vejdirektoratet som NATURSKÆRMEN. Den kan kombineres med gængse løsninger som transparente facader – eller støjhegn bygget i stål og træ.

Vi samarbejder med en den tyske producent Fahlenkamp, der producerer klassiske støjskærme i træ med mindst mulig brug af miljøbelastende materialer. PileBygs eget støjhegn – der er kendt som NATURSTØJSKÆRMEN er præmieret med DEN DANSKE DESIGNPRIS.

Generelle specifikationer

Graffiti

En naturlignende og rå, ujævn facade opfordrer ikke til graffiti- og erfaringen viser, at hvor graffiti er forsøgt udført på PileByg-facader, der har hærværksmanden opgivet. Det fungere ikke at male på pileflettet. Malingen forsvinder væk i den rå facade. Erfaringen viser også, at den naturlige ældning af facaden, der er en del af det unikke design ved PileByg støjskærme, sikrer at graffiti tæres væk af vind og vejr.

01

CE-mærkede iht DS/EN 14-388 (krav om CE-mærkning af støjskærme trådte i kraft i 2007).

02

Udviklet til at isolere og absorbere støjen – en optimal kombination for støjdæmpning. Støjen reflekteres ikke.

03

67% mere bæredygtig end konventionelle støjhegn, beregnet af SWECO. Komplet cirkulær økonomi er vores ultimative udviklingsmåls.

04

Ingen udgifter til rengøring, træbeskyttelse eller kemikalier til fjernelse af graffiti.

05

Facader i levende og tør pil ældes naturligt med naturens ynde – og bliver kun smukkere med tiden.

06

+26 til +36 års forventet levetid på alle komponenter anvendt afhængig af type.

Et støjhegn skal være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt

Naturskærmene kræver minimalt eller intet vedligehold. Støjhegnets statik er kalkuleret på basis af stål og akacietræ i en sandwich-konstruktion, hvor facaderne patinerer med naturens ynde. Hele stammer patinerer anderledes end skåret træ – eksempelvis vil planker og lameller, hvor træet er skåret til få revner og sprækker, der kalder på træbeskyttelse.

Pilestammerne har en ubrudt overflade og ingen afkortede træfibre. Derfor patinerer og ældes de smukt, uden brug af kemikalier. En klog og ekstensiv vedligeholdelsesstrategi er både økonomisk besparende og miljømæssigt bæredygtig – og et ganske fint eksempel på, hvordan FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed er omsat til praksis.

Effektiv støjdæmpning ved veje, jernbaner og industriområder

Placeringen af et støjhegn vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, langs vej eller bane. Det er imidlertid vigtigt at placere støjhegnet så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt. Herved opnås den største støjdæmpning vha. støjhegnet.

Støj måles i enheden dB(A). Støjniveauet på en hovedvej i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten. En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet.

Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let opnåelig med en ROCKWOOL® stenuldskerne. Støjdæmpning eller lyddæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. Et støjhegn må ikke tillade lyden at passere igennem støjhegnet. Det er dog så godt som umuligt at opnå et 100% lydtæt støjhegn. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjhegnet, er ubetydelig i forhold til den støj, som passerer over støjhegnet.

Støjen, som passerer igennem støjhegnet, må pr. definition ingen effekt have på den totale dæmpning. Støjisolationen (reduktion af støj igennem støjhegnet) skal være ca. 10 dB(A) højere end støjhegnsvirkningen (den totale dæmpning). Med andre ord, hvis man totalt ønsker at reducere støjen med 10 dB(A), skal støjen, som passerer igennem støjhegnet, reduceres med minimum 20 dB(A).

Foruden at dæmpe støjen på egen grund, er det vigtigt ikke at tilføje naboer/genboer ekstra støjgener som følge af lydreflektioner. Hvis lyden kastes tilbage fra støjhegnet, skal den lægges til det støjniveau, som allerede findes hos nabo/genbo. Det betyder ofte en forøgelse på ca. 3 dB(A), hvilket umiddelbart ikke lyder voldsomt, men i realiteten opfattes det, som en fordobling af trafikken.

Dokumenterede målinger viser en støjabsorption på 95%. Det vil sige; støjen kastes ikke tilbage, men dæmpes i støjhegnet.

Ofte stillede spørgsmål til vores støjskærme

Hvordan kan et støjhegn i piletræ holde?

Piletræet er ikke konstruktionsbærende, det indgår alene i facaderne. Og det er ikke Facaderne, der holder selve støjhegnet stående – piletræerne skal kun bære sig selv. Det er derimod selve den ramme og konstruktion, som pilen er flettet ind i, der sikrer at et støjhegn kan holde, og den er beregnet og sikret af lige præcis den mængde stål, der skal anvendes for opnå den CE-certificerede levetid på +36 år.

Piletræerne er derimod en smuk og attraktiv facade, der i modsætning til stål og kunstige plader ikke belaster klimaet. Det er et bæredygtigt byggemateriale, og det kræver ikke vedligehold, da det kun bliver smukkere med tiden. Stammerne kan patinere og ældes uden at svække konstruktionen, de udgør alene en genial facade, der hverken kræver vedligehold eller bliver udsat for graffiti.

Dernæst. De pilestammer, der anvendes i vores støjhegn er dyrket, høstet og forarbejdet specifikt til naturstøjskærmene. Det er kraftige stammer, og de kan ikke sammenlignes med ’pilegrene’, der anvendes i byggemarkedernes pilehegn.

Når naturfacaderne er forarbejdet i meget kraftige stammer, er det også en af forklaringerne på at vedligehold kan udelades. Naturfacader ældes med naturens ynde. Hvis man sammenligner med facader i skåret træ, eksempelvis træplanker og brædder – eller trælameller, så vil det skårede træ revne og få sprækker, der kalder på vedligehold, og som kan se mistrøstige og faldefærdige ud. Rå natur kan ikke se faldefærdigt ud, tænk blot på et gammelt træ i skoven, det bliver heller aldrig grimt. Det samme gør sig gældende for naturfacaden.

Naturfacaderne fra PileByg er flettet i optørret pil. Ofte ser man, at flettede hegn er lavet i frisk pil, og så vil pilene tørre op i konstruktionen og resultere i et "løst" flettearbejde.

Hvad er et godt støjhegn lavet af?

Støjhegn findes i et væld af forskellige materialer. De består typisk af en støjabsorberende kerne og facader i kompositmaterialer, polykarbonater eller stål. Træ er et mindre typisk design i Danmark. Ikke absorberende støjhegn (der kun isolerer støjen) kan være lavet i andre materialer som beton, glas, fibercement og mursten.

Der er stor forskel på materialerne og deres egenskaber. Afgørende for PileByg er, at støjhegnet er støjabsorberende, har en lang levetid, at det er vedligeholdelsesfrit og en sikker konstruktion samt bidrager positivt til omgivelserne. Man skal have lyst til at bo og leve ved siden af støjhegnet – og man skal designe støjhegnet, så det har lavest mulige klimaaftryk. PileBygs støjskærme i klimatræ har 60-67% lavere klimaaftryk end gængse støjskærme i stål.

Hvad koster et støjhegn?

Hos PileByg koster et støjhegn fra 1200 DKK/m2 støjskærm inkl. moms. Men prisen på støjhegn kan variere meget. Når man sammenligner priser, skal man nøje sammenligne parametre, såsom kvaliteten af støjdæmpningen, hegnets levetid og kravene til vedligehold, miljøbelastning og støjhegnets udseende. Dernæst om stolper og materialer til montering er inkluderet i prisen, om det er med eller uden montering og selvfølgelig, om det er med/uden moms og med/uden levering. Priser oplyses ofte i m2, da højden og bredden på et støjhegnselement kan variere og skal tilpasses den enkelte lokalitet. Se priserne per m2 på vores støjhegn i webshoppen eller spørg på mail eller telefon.

Levering og montering af støjhegn fra PileByg

Vi står til rådighed med hjælp i hele processen fra valg af den korrekte løsning til færdig levering og montering. Afhængig af kravet til støjhegnets placering og levetid leveres støjhegnet med statik og dimensioner tilpasset den givne lokalitet.

Facaderne kan kombineres, og vi giver fri rådgivning omkring valg og design af støjhegnet. Alle skærme er CE-certificeret i henhold til EN 14388 og leveres enten som prefab-elementer klar til montering eller til fleksibel montering ’BYG-SELV’.

PREFAB støjhegn CLASSIC

Bygherre: Grundejerforeningen Skejbygaard

Støjskærm CLASSIC facade i afbarket pil og lærkelamel // 420 m2 // Monteret 2021

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Statens Vegvesen, Sandnes, Norge.

Naturskærm med facader i barket pil // 735m2 // Monteret i 2011

støjskærm støjhegn infrastruktur

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Vestfold Krematorium

Naturskærm med facade i barket pil og levende pil // 625m2 // Monteret i 2010

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Privat Boligforening, Nyvangen Ballerup

Naturskærm med facade i barket pil og klatreplanter // 280 m2 // Monteret i 2000

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Kyrkbyskolan, Göteborg Kommune

Naturskærm med facader i barket pil kombineret med transparent løsning // 321 m2 // Monteret i 2012

PileByg CLASSIC støjskærm

Bygherre: Vejle Erhvervshavn, Vejle Kommune

Naturskærm med facader i afbarket pil // 471 m2 // Monteret i 2023
Læs mere her

PRINTBAR MATERIALE

Download information her

Download produktblad her

VALG AF PIL

Dansk træ fra klimaskove