DANSKPRODUCERET PILEFLETHEGN

Pilegærdet fortalt på ny

Glem alt om byggemarkedernes spinkle pilehegn. Vi har specialiseret os i at fremstille helstøbte og æstetisk attraktive hegn med unik finish, stor styrke og lang levetid. Enten klassiske hegn i lodret stående pil eller vandretflettede som gærde.

Fra bugtende gærde til stramt design

Det klassiske pilegærde

Det historiske pilegærde skal flettes ‘on site’ – og vi anbefaler afbarket pil for at øge gærdets levetid. Horisontalt liggende pilestammer vil altid være mere udsatte i forhold til holdbarhed, især hvis stammerne er med bark. Med afbarkede stammer opnår man en smuk patinering, og regn og fugt ligger sig ikke på stammerne – og de kan derfor hurtigere tørre op.

Ring eller skriv gerne for at høre nærmere – se også vores produktblad

Se produkter på webshoppen >

Pileflethegn

Det klassiske pileflethegn men i et opgraderet og nutidigt design; vi fletter med kraftige pilestammer over tværliggere i stål. Rammen er udført i certificeret stål og udvalgte træsorter som lærk og eg. Det sikrer en høj grad af finish og lang levetid.

Upload vores produktblad for at se de forskellige typer pilehegn.

Se produkter på webshoppen >

PileByg WOOD – NYHED!

PileByg Wood er et nyt design, hvor et massivt hegn i træplanke beklædes med en side i pilestammer. Det giver en LIGHT version af et støjhegn, og hegnet fremstår tæt og uigennemsigtigt. Det leveres i en lys træplanke beklædt med en hvid, afbarket pil; eller, en mørk træplanke (varmebehandlet træ) beklædt med en mørk og varmebehandlet pil.

Begge typer hegn vil som tiden går patinere og fremstå blanke og stålgrå. Se produkter på webshoppen >

Det vedligeholdesesfri naturhegn

Bæredygtigt design

Placeringen af en støjskærm vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, vej eller bane. Det er imidlertid vigtigt at placere støjskærmen så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt. Herved opnås den største støjdæmpning vha. støjskærmen.

Støj måles i enheden dB(A). Støjniveauet på en hovedvej i byen (50 km/t), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten. En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet. Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let opnåelig med en Lapinus® stenuldskerne (en del af Rockwool koncernen). Støjdæmpning eller lyddæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. En støjskærm må ikke tillade lyden at passere igennem skærmen. Det er dog så godt som umuligt at opnå en 100% lydtæt støjskærm. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjskærmen, er ubetydelig i forhold til den støj, som passerer over støjskærmen.

Støjen, som passerer igennem skærmen, må pr. definition ingen effekt have på den

Beplantning som vedligehold

Alle hegn er udviklet og designet til at patinere som naturhegn. De kraftige materialer sikrer hegnets lange levetid, men for pil med bark gælder, at man planter og vedligeholder den vedbend opad hegnet, der leveres sammen med hvert hegn i barket pil. Vedbend vil ad åre fungere som murbinder og dække, hvor pilen ældes.

PRINTBAR MATERIALE

Download vores materiale om pilehegn og DIY her

Download produktblad om DIY og HAVEHEGN I BLANK PIL

VALG AF PIL

Alle vores materialer kan bruges