Skip to main content

Kender du SWECOs meget spændende nyhedsplatform Urban Insight ? Her finder du også klimagevinsten ved Naturstøjskærmene. PileBygs LCA er udført af SWECO, og dokumenterer klimagevinsten ved at vælge en naturstøjskærm i træ frem for en støjskærm i stål.

Klimagevinst er dokumenteret til 159,7 kg CO2e per kvadratmeter støjskærm, hver gang en naturskærm erstatter stålstøjskærm.

LCA’en viste også at Naturstøjskærmen havde 60-67 % lavere Global Warming Potential sammenlignet med en stålskærm.