Skip to main content

Ved Vejle Erhvervshavn var støjen fra deres aktive industri til gene for beboerne på den anden side af Vejle Å. Der skulle derfor etableres en støjskærm ved A-skrot Vejle for at afskærme beboerne fra støjen.

Erhvervshavnen valgte at installere en naturstøjskærm med tanke på, at støjisoleringsløsningen ikke skulle stå i kontrast til naturen omkring den. Derfor skal naturstøjskærmen også beplantes, så den i højere grad går i spænd med den omkringliggende natur på bæredygtig vis:

Der er pt anlagt sti langs åen, og vi afventer beplantning. (…) Vi skal have plantet blomster, buske og træer med omtanke for biodiversitet” – Jeanett Peschardt, Projektmedarbejder – Vejle Erhvervshavn

Naturstøjskærmen blev hurtigt en så stor succes, at der skal installeres flere naturhegn, for at udvide facaden langs gangstien.

Fakta

  • Størrelse: Skærmhøjde: 300 og 600 cm H, ialt 471 m2
  • Bygherre: Vejle Erhvervshavn, Havnedirektør Knud Vang Nielsen,
  • Rådgiver: Rambøll, Wijdan Seud Thamer

Hvis du vil læse mere om klimagevinsterne ved en naturstøjskærm, kan du læse SWECOs opgørelse af skærmenes lave klimaaftryk her.