Skip to main content

KLIMASKÆRMEN bliver præsenteret i ny artikel i TRAFIK & VEJE, martsudgaven. Tim Larsen fra TL-engineering og Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet beskriver, hvordan klimaskærmen er udviklet til at løse støj- og skybrudsproblemer med én fysisk installation – og over terræn. Især det sidste en nytænkning. PileByg har været den fysiske ‘medudvikler’ på Klimaskærmen. Du kan læse artiklen her

Støjskærm med indbygget LAR-funktion (Lokal Afledning af Regnvand). Skærmen opmagasinerer og fordamper skydbrudsregn fra hustagene. Denne skærm står ved Folehaven i Valby

Håndterer skybrudsproblemer –  klima- skærmen opmagasinerer og fordamper skybruds-regn fra byens tage:  Lokal Afledning Af Regnvand (LAR) over terræn.

Dæmper trafikstøj – klimaskæmen isolerer og absorberer støj; og bygger på PileBygs CE-certificerede princip for naturstøjskærme.

Optager minimal plads / begrænser anlægsarbejdet. Ideelt i den tætte by; den smalle skærm håndterer vandet over terræn og minimerer jordarbejdet.

Partnere på udvikling af klimaskærmen

Ministry of Environment • Municipality of Copenhagen • Technological Institute, DK • University of Copenhagen • Aarsleff A/S • Malmos A/S • KAB-3B housing association •TL-engineering • AC-Stål • Niels Lützen Tegnestue