Skip to main content

Lige ud til den aktive og trafikerede Skejbygaardvej i Risskov ligger Andelsboligforeningen Skejbygaardvej. Beboerne oplevede stigende støjgener fra busser og ambulancer på vejen, hvorfor boligforeningen søgte at reducere støjen ved at installere en støjskærm.

Et helt udtryk

Valget faldt på en støjskærm af typen CLASSIC PREFAB med facade er af afbarket pil på den side, der vender ind mod boligerne, og af lærklameller på den side, der vender ud mod vejen. Under vurderingen af en støjskærms effektivitet på Skejbygaardvej opstod der en ikke sjælden udfordring. Boligerne på Skejbygaardvej er nemlig i to etager. Når der er en sådan niveauforskel hvor en støjskærm skal installeres, stiller det ekstra krav til højden på støjskærmen. Derfor valgte andelsboligforeningen en højere støjskærm på 2,5 meter.

Den tilpassede løsning

For at opnå den mest optimale støjisolering for beboerne består støjskærmen af to paneler. Hovedpanelet er 36 meter langt, og det andet panel består af en vinge på 5 meter i det vestlige hjørne ved en sidevej for at skabe den bedste støjisolering af trafikken fra det hjørne. Det giver støjskærmen et samlet omfang på 419 m2.

Med boligforeningens facadevalg giver man beboerne en naturskøn facade, der bidrager til deres havers grønne og rolige omgivelser. På den måde får beboerne en facade, der patinerer med resten af naturen i deres have, og kun bliver smukkere med tiden. De skal ikke tænke på vedligehold, når først skærmen er installeret.

Ingen vedligehold nødvendig

Under etableringen af Nordskovvej har man gennem hele etableringen vist særlige hensyn til naturen. Det kom også til udtryk ved, at man indskrænkede entreprenørernes arbejdsareal, hvor der findes gamle og fredede træer, som man gerne vil bevare.

Hos PileByg deler vi den bestræbelse på at bidrage til at skabe byområder, der bevarer menneskers forbindelse til naturen. Det er for PileByg vigtigt, at alle har adgang til grønne frirum med ro og stilhed. Derfor var det spændende for os at indgå i et projekt som Nordskovvej, hvor netop det at skabe en forbindelse mellem by og natur er i fokus

Resultatet

Fakta

 

Vores andelsboligforening fordeler sig på tre 1 etagers rækkehuse med i alt 38 boliger, og den første ligger lige ud til Skejbygårdsvej. En vej med busser og stigende trafik, da der bygges meget i området. Vi besluttede derfor i 2021, at etablere et støjværn, og så på flere modeller. Vi endte med at vælge Pilebyg efter at have set et hegn i København og set og målt på et hegn lige ud til motorvejen i GUG, og besøgt fabrikken.

 

Det valg har vi ikke fortrudt. Støjværnet gør, at det er blevet rart at opholde sig i haven, og samtale skal ikke mere stoppe, når en motorcykel skal passere. Vi kan stadig ane trafikken, og den er blevet væsentlig reduceret, og det gælder også for de boliger, som ligger i de næste rækker i forhold til vejen. Vi valgte at vende pilefletten ind mod bebyggelsen, så det er pænt at se på, og vi kan følge vedbenden, som kommer op ad hegnet. – Preben Huvendick. Formand Skejbygård andelsboligforening.

  • Størrelse: 419 m2
  • Højde: 2,5 m
  • Facade: Afbarkede pilestammer og lærklamel
  • Bygherre: Andelsboligforeningen Skejbygaardvej

Hvis du har brug for rådgivning eller gerne vil høre mere om mulighederne for at reducere støjen ved din bolig, er du velkommen til ringe til os eller sende os en e-mail.

Kontakt: E-mail: info@pilebyg.dk
Telefon: +45 98 96 20 71