Skip to main content

Tilbage i 2009 blev der lagt en ny trafikplan af Silkeborg Kommune som en del af en mere overordnet plan for kommunens udvikling. Det projekt, der kom ud af den trafikplan, som de fleste husker, er formentlig Silkeborgmotorvejen, der åbnede syv år senere i 2016.

By og natur forbundet

En en ny motorvej er ikke meget værd uden dens indfaldsveje, og her blev Silkeborgmotorvejen beriget med et helt særligt eksempel herpå – og PileByg fik lov til at bidrage med facaden til en 2737 kvadratmeter stor støjskærm. Hertil leverede PileByg 48 facadesektioner, der var 4 meter høje og 258 sektioner af 3,5 meters højde.

Indfaldsvejen hedder Nordskovvej, og den havde til hensigt at gøre det nemmere for bilisterne at komme ind og ud af Silkeborgs midtby og drive trafik væk fra havneområdet, så der er mere plads og fred til, at folk kan bade i Silkeborgs velkendte søer.

Store ambitioner

Under etableringen var ambitionen at bygge Danmarks smukkeste indfaldsvej. For Nordskovvej betyder det mere præcist, at man ville bygge en indfaldsvej, der ikke går på kompromis med den eksisterende natur og kulturarv eller folks adgang til at nyde den.

Et særligt forhold, der skulle tages højde for under etableringen af den nye indfaldsvej, var et kolonihaveområde nord for vejen. Her var det vigtigt, at man ikke gav beboerne støjgener ved at etablere en ny stærkt trafikeret indfaldsvej. Derfor var det nødvendigt at installere ny støjafskærmning på den strækning af vejen. Det skabte en ny udfordring, da man ikke ville ødelægge kolonihaveområdets naturlige omgivelser.

Nænsom proces

Under etableringen af Nordskovvej har man gennem hele etableringen vist særlige hensyn til naturen. Det kom også til udtryk ved, at man indskrænkede entreprenørernes arbejdsareal, hvor der findes gamle og fredede træer, som man gerne vil bevare.

Hos PileByg deler vi den bestræbelse på at bidrage til at skabe byområder, der bevarer menneskers forbindelse til naturen. Det er for PileByg vigtigt, at alle har adgang til grønne frirum med ro og stilhed. Derfor var det spændende for os at indgå i et projekt som Nordskovvej, hvor netop det at skabe en forbindelse mellem by og natur er i fokus

Resultatet

Fakta

Fordi Nordskovvej går gennem et skovområde, var det vigtigt for Silkeborg Kommune at den nye indfaldsvej ikke skulle ødelægge de naturlige omgivelser for de borgere, der fortsat gerne vil benytte dem, ved at føre en trafikeret og støjende vej igennem der. Indfaldsvejen skulle ikke afkoble borgerne fra naturen:

”Støjskærme kan se lidt kedelige og kolde ud. Derfor ønskede vi at forskønne skærmene langs Nordskovvej, så de falder mere naturligt ind i omgivelserne og skaber ro. Og her var pileflet en fin løsning.” – Bente Rands Mortensen. Projektleder hos Silkeborg Kommune.

  • Størrelse: 2737 m2
  • Højde: 3,5 m, 4 m
  • Facade: Barkede pilestammer
  • Bygherre: Silkeborg Kommune

Under etableringen den nye indfaldsvej var der altså et urokkeligt fokus på at Nordskovvej ikke skulle ødelægge mulighederne for at tilgå og nyde det eksisterende skovområde. Det arbejde har skabt Danmarks måske smukkeste indfaldsvej.

Hvis du har brug for rådgivning eller gerne vil høre mere om mulighederne for at reducere støjen ved din bolig, er du velkommen til ringe til os eller sende os en e-mail.

Kontakt: E-mail: info@pilebyg.dk
Telefon: +45 98 96 20 71