Skip to main content

Vedligeholdelse af pileflethegn er en udbredt misforståelse. Et spinkelt og dårligt pilehegn kan nemlig ikke for alvor behandles til at opnå lang holdbarhed; Samtidig behøver et pileflethegn i god kvalitet faktisk slet ikke vedligeholdelse. 

Pileflethegn fra PileByg er udviklet og designet som naturhegn i god kvalitet, og derfor kræver pileflethegnet ikke vedligehold. Samtidig er behandling af pileflethegn og facader i pil en unødvendig klimabelastning, som man med god grund kan overveje, om man vil forfølge. 

Vi bygger vores virke på 9 udvalgte VERDENSMÅL, blandt andet det 12. VERDENSMÅL, der sætter fokus på Ansvarlig Forbrug og Produktion. 

Danske pilestammer i høj kvalitet sikrer god holdbarhed

Vejen til lang holdbarhed på pileflet kan sammenlignes med god madlavning. Uden gode råvarer, bliver maden aldrig rigtig god. I et stærkt pileflethegn er det helt afgørende, at pilestammerne i hegnet har den nødvendige kvalitet og tykkelse, og at de er flettet således, at de ikke tørrer ind efter opfletning. Så bliver pileflethegnet løst. 

I PileByg dyrker og høster vi alle pilestammer på markerne ved Hvidstedgaard og Villerup Hovedgaard i Vendsyssel. Stammerne er håndsorteret og kvalitetssikret, og i kombination med en stærk ramme er det vejen til at opnå en lang levetid på pileflethegnet. 

Kan man bruge olie til at forlænge levetiden?

Man læser ofte om behandling med olie eller oliebehandlede pileflethegn. Det mener vi er en misforståelse, der både er tidskrævende, dyr og vanskelig at udføre effektivt. Samtidig belaster det klimaet helt unødigt.

Pileflethegn i stærke rammer

Mange pileflethegn har kort holdbarhed pga. spinkle rammer og tynde tværlæggere i træ. Derfor opstår der let råd mellem tværlæggerne og selve rammen, og pileflettet ”synker i knæ”. Samtidig er pilestammerne for tynde, og ingen oliebehandling af et pileflethegn kan redde et dårligt udført pilehegn. 

Det typiske pileflethegn har en kort levetid pga tynde pil og en svag rammekonstruktion.

For at opnå lang holdbarhed i pileflethegn og facader skal rammerne være udført med tværlæggere af stål, der er lagt ind i selve hegnets ramme og derefter fastgjort med en skrue.

En effektiv, billig og bæredygtig vej til forlængelse af et pileflethegns levetid er at plante hegnet eller facaden til med stedsegrøn beplantning. Det beskytter træet mod solens nedbrydende UV-stråler og samtidig sikrer det også et godt miljø for biodiversitet.

Naturhegn i gennemtænkt design ældes og patinerer som rå natur

For pilehegn og facader i pil bør man anvende det konstruktionsprincip, at pilestammerne er selvbærende, men friholdes for at være konstruktionsbærende. Pilestammerne kan derved ældes naturligt og patinerer som rå natur. 

10 år gammelt hegn i afbarket pil. Naturlig patinering, hvor facaderne ældes med naturens ynde.

Pileflet i afbarkede pilestammer har en blank og formstabil patinering, mens pilestammer med bark over tid vil stå med sprækker og revner i barkoverfladen. Pilestammerne vil med tiden fremstå naturligt vejrbidte og blive gradvist mere gråblanke. Designet bygger på det forhold, at naturens egne materialer ældes med en naturlig skønhed – i modsætning til eksempelvis plastik. 

Der vil hen over årene ske en tæring af pilestammerne, men stammernes tykkelse giver den lange holdbarhed. Pilens tykkelse sikrer, i lighed med et galvaniseringslaget på stål, at der er tilstrækkeligt med ”træ” til at pilestammerne bevares, og bliver siddende i facaden i pileflethegnet eller pilfacadens forventede levetid.

Beplantning giver et organisk udtryk og sikrer hegnets levetid

Den stedsegrønne beplantning – som vedbend/efeu – er en forudsætning for den forventede levetidsgaranti på pileflet med barkede stammer, og er mere effektiv end behandling af et pileflethegn. 

Beplantningen understreger samtidig skønheden ved den naturlige ældning i pilen, og giver skærmen et levende og organisk udtryk i skærmens fulde levetid. Oliebehandling af pilen opnår ikke samme æstetiske udtryk. Behandling med olie er mere passende for skåret træ og plankeværk. 

Med de barkede stammer er det helt afgørende for Pileflettes levetid, at det sikres, at beplantning etableres og kravler op ad skærmens facade. Her skal man beregne lidt vedligehold af beplantningen det første år. Omfanget af vedligehold med beplantning afhænger af lokalitet og klima