Faskiner i piletræ

1.050 kr.

Faskiner er store bundter af hurtigtvoksende, plantagedyrket piletræer, der kan anvendes til kystsikring, søbredssikring og landskabspleje; især Holland og Tyskland har tradition for at anvende faskiner til kystsikring, kendt som pileanlæg eller biologisk kystsikring, som det ses etableret ved Nr. Lyngby.
Prisen oplyst er standard faskine på 250 cm. , hårdt komprimeret, relativ våd pil Øca. 50 cm bundet med sisal. Den endelige længde (eller højde) af et faskinebundt afhænger af den enkelte lokalitet, men svinger i længde mellem  250-300 cm lange.

    Beskrivelse

    Faskiner i piletræ er en ny, klimavenlig teknik til kystsikring og erosionssikring. Faskinerne dimensioneres efter den specifikke lokalitet og integreres diskret og organisk i naturens eksisterende landskab og forgængelige kredsløb. Faskiner anvendt som ved Nr. Lyngby tager afsæt i hollandske og tyske erfaringer. Faskiner anvendt til kystsikring og erosionsbekæmpelse er et udviklingsområde indenfor Naturebased solutions.
    Find mere information om KYST & LAND