Skip to main content

Bor du på en støjforurenet vej? Vejdirektoratet har siden 1980’erne afsat både statslige og kommunale midler til at forbedre støjforholdene på udvalgte vejstrækninger med støjudsatte boliger for at reducere støjgener. Vejdirektoratet kalder det støjisoleringsordninger. 

Reducering af støjgener tænkes ind i etablering af nye veje

I regeringens infrastrukturplan 2035 – Danmark Fremad – præsenteres der en ny handlingsplan for, hvordan en mere bæredygtig infrastruktur kan skabe et sundere Danmark. Hos PileByg er vi meget glade for at se, at reduceringen af gener fra trafikstøj er et af de fem pejlemærker, der er inkluderet i planen. Regeringen anerkender, at reducering af trafikstøj kan have en positiv indvirkning på folks helbred og sundhed, hvilket også er en fundamental del af PileBygs grundtanke.

Fokus på bekæmpelse af trafikstøj

Kommunale tilskudsordninger

Sådan melder du dig til en tilskudsordning

Tjek altid for nye muligheder

Fordi de kommunale tilskudsordninger er baseret på, at Vejdirektoratet eller Banedanmark selv kontakter de mest støjbelastede boliger, er det som udgangspunkt ikke muligt at søge om tilskud udenfor disse ordninger – der er ikke åben ansøgning, så at sige. 

Hvis du stadig søger information om mulighederne for tilskud til støjisolering på lige præcis den vejstrækning, du bor på, kan du altid kontakte Vejdirektoratet eller Banedanmark for at høre mere. Ellers er din egen kommunes tekniske forvaltning et godt sted at starte.

Hvis du har brug for rådgivning eller gerne vil høre mere, er du velkommen til ringe til os eller sende os en e-mail.

Kontakt:
E-mail: info@pilebyg.dk
Telefon: +45 98 96 20 71