Skip to main content

KYSTSIKRING SOM ’HVER- MANDS-EJE ’

 

I samarbejde med Groundplug International har vi udviklet en biologisk kystsikringsmetode, der giver en reel mulighed for at flere kan kystsikre. Lovgivningen er lempet – og med denne metode er priserne det også.  Private grundejere ved Nr. Lyngby har allerede god erfaring med deres investering i biologisk kystsikring.

 En gruppe af grundejere ved Nr. Lyngby har nu selv betalt for kystsikringen – og den positive effekt efter den første vinters storme er tydelig. De lokale har ikke kunnet konstatere nedbrydning af skrænten bag den biologiske kystsikring. Derimod er sandmængden steget med 40 centimeter til trods for 3 store vinterstorme til dato. De første grundejere har investeret i samlet 120 meter kystsikring, og andre grundejere ved Nr. Lyngby planlægger i øjeblikket en privat finansiering af en Etape II.

Biologisk kystsikring kan etableres for anslået 1800 kr./lbd meter.  Se mere om metoden i vores nye selskab her www.groundplugcoast.dk