Skip to main content

Støj fra vejene og oversvømmelse ved skybrud er to velkendte miljøproblemer – og normalt to vidt forskellige problematikker. Nu har forskere – i samarbejde med PileByg, gjort løsningen på de to problemer til to sider af den samme sag. Eller nærmere to sider af en klimastøjskærm. PileByg arbejder netop nu på at montere det ny koncept – en klima støjskærm, der ikke kun dæmper støjen, men som også fungerer som opmagasinering af det overskydende vand ved skybrud. Det sker ved Folehaven i Valby, og det er Marina Bergen fra Københavns Universitet, Kristoffer Amlani Ulbak fra Teknologisk  Institut og Tim Larsen fra TL Engineering, der har gået foran i udviklingen af klima støjskærmen – og altså PileByg, der med praktisk erfaring og know-how har omsat udviklingen af den konkrete klima støjskærm til praksis.